2016, ഡിസംബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

പള്ളിയുടെ പരിഭവം!*പള്ളിയുടെ പരിഭവം!*
~~~~~~~~~~~~~~~

മുറ്റത്ത്‌ ഇന്നലെ
തോരണം ചാർത്തിയവനെയും
അവനുനേരെ വാളോങ്ങിയവനെയും ഇന്നു
പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയില്‍ കണ്ടില്ല!!!

അവർ
സ്‌നേഹിച്ചത്‌
പ്രവാചകനെയായിരുന്നില്ല.

അവർ
സ്‌നേഹിച്ചതും
വെറുത്തതും നബിദിനമെന്ന
ദിനത്തെയാണ്‌!!!

ഈ വികാര
ജീവികളില്ലാത്ത
ഇസ്‌ലാമിനെയാണ്‌
തിരുനബി പഠിപ്പിച്ചതെന്നത്‌
ഇനിയും ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* ഇത് വായിച്ചാലും
ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പലർക്കും
മടിവരും. ലൈക്ക് ചെയ്താലും
ഷയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സനുവദിക്കില്ല. ചാടിക്കയറി
അഭിപ്രായം പറയുന്ന പലരും
തട്ടിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കും. കാരണം
ഈ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്ത് എന്നത്
ഇമ്മിണി വല്യ കുത്താണ്!!!
........................................................

സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്‌

നബിദിനത്തല്ല്‌!!   നബിദിനത്തല്ല്‌!!
~~~~~~~~~~~~~
ലോകം
നബിയെ തേടി
നടക്കുമ്പോള്‍
ഇസ്‌ലാമിന്റെ മുറ്റത്തിന്ന്‌
*പൊരിഞ്ഞ തല്ലാണ്‌!

ഒരുവിഭാഗം പറയുന്നു,
നബിദിനം 
ആഘോഷിക്കുന്നവർ
ഇസ്‌ലാമിന്‌ പുറത്താണെന്ന്‌!!

മറുവിഭാഗം പറയുന്നു,
നബിദിനം 
ആഘോഷിക്കാത്തവർ
ഇസ്‌ലാമിന്‌ പുറത്താണെന്ന്‌!!

ഇരു
കൂട്ടരോടും
ലോകം പറയുന്നു,
നിങ്ങളൊന്ന്‌ മാറിനില്‍ക്കൂ
ഞങ്ങളൊന്ന്‌ നബിയെ പഠിക്കട്ടെ!!!

അതേ,
നബി വന്നത്‌
വികാരജീവികള്‍ക്ക്‌ ഗുരുവായിട്ടല്ല.

എന്നും
വിവേകമതികള്‍ക്ക്‌ വഴികാട്ടിയായി 
**വന്നതാണ്‌ തിരുനബി.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
* കൊമ്പുകോർക്കുന്നതിനിടയിൽ
തെളിവു നിരത്തുന്നവർക്കവർ
കോടികളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്
പരസ്പരം നൽകുന്നത്!!!
ഇന്ന്‌ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ
പാടുപെടുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇവർ കോടികൾ അമ്മാനമാടുന്നതെങ്ങനെ എന്നത്
അധികാരികൾ പഠിക്കാത്തതെന്തെ???

**ലോകത്തിന്‌ അനുഗ്രഹമായി
ട്ടാണ്‌ പ്രവാചകൻ വന്നതെന്ന്‌ ഖുർആന്‍ പറയുന്നു.
——————————
സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്‌