2014, ഏപ്രിൽ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കവിത :കരുണ വറ്റുന്ന ലോകം


കവിത 
................
                       കരുണ വറ്റുന്ന ലോകം 
                    ......................................................

ഇവിടെ ഇന്നു 
കരുണ താനെ വറ്റുകയാണ് 
കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ 
ഉള്ളത് ഊറ്റിയെടുത്ത് 
ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കുന്നു 

പകരം 
വെയ്ക്കുന്നതോ 
തികഞ്ഞ സ്വാർത്ഥതയാണ് 

പുഞ്ചിരിക്കുന്ന 
ചില അധരങ്ങളിലേക്ക് 
സൂക്ഷ്മതയിലൊന്നു 
കണ്ണയച്ചാൽ കാണാം 
പരിഹാസത്തിൻറെ 
ചുളിവുകൾ 

ആൾ കൂട്ടത്തിലെ 
സാഹസികൻ 
ഇരുളിൽ 
ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നു 

വില്പ്പനയ്ക്കു -
വെച്ച കാരുണ്യം 
ജീവനറ്റ ശരീരമാണെന്നു 
വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് 

ഇരുട്ടും തണുപ്പും 
കട്ടപിടിച്ച 
ശിരസുകളിൾ 
ഓരോ സൂര്യനുദിച്ചാലും 
ഫലം ശൂന്യമായേക്കാം  

കേരളം 
ഭ്രാന്താലായമാണെന്ന 
ദീർഘ ദർശിയുടെ 
പ്രവചനം 
പുലരുകയാണിവിടെ ...

ചരിത്രത്തിൻറെ മുന്നിൽ 
വെറുതെ 
കണ്ണടച്ചിരിക്കയാണ് 
ബുദ്ധിജീവികളായ നമ്മൾ .
           

              സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക് 
                         00971553538596
              sulaimanperumukku @gmail .com 

2014, ഏപ്രിൽ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

കവിത :എൻറെ വോട്ട് ...


കവിത 
...............
                          എൻറെ വോട്ട് ...
                      ....................................

പിന്നെയും പിന്നെയും 
കൈ കൂപി വന്നവർ 
വോട്ടിനായ് 
യാചിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ 

ഇനിയുമെൻ 
വോട്ടിനാൽ 
ഇവിടെയൊരു കാട്ടാളൻ 
വാഴരുത്എന്ന് ഞാനുറച്ചൂ  

ഇടതനും വലതനും 
മാറി മാറി ഇവിടെ 
ഭരണം പങ്കിട്ടു ഏറെ കാലം 

മാറ്റമില്ലാതുള്ള 
ഓട്ടമാണ് 
എന്നും നേട്ടങ്ങൾ 
വോട്ടു നേടുന്നവർക്കായ് 

പുഞ്ചിരിച്ചോടുന്നു 
ജന നായകർ 
മണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തുന്നു 
ജന കോടികൾ 

നാൾക്കു നാൾ 
നാട് തളർന്നിടുന്നു 
ഇവിടെ നായകർ 
സമ്പന്നരായിടുന്നു 

കോടികൾ കൊണ്ടവർ 
അമ്മാനമാടുവത് 
കണ്ടു നില്ക്കുന്നതോ പട്ടിണിക്കാർ 

കൊലയാളികൾക്കെൻറെ 
വോട്ട് ഇല്ല 
അഴിമതിക്കാർക്കെൻറെ 
വോട്ട് ഇല്ല 
തീവ്ര വാദിക്കും ഭീകരർക്കും 
വോട്ടു ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ 

ജന പക്ഷം ചേർന്നു 
നിൽക്കുന്നവർക്കും 
പ്രകൃതിയെ 
സ്നേഹിച്ചിടുന്നവർക്കും 
മാത്രമായുള്ളതാണെൻറെ വോട്ട് 
ജന പക്ഷം ചേരണം എൻറെ വോട്ട് .
.................................................................

            സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
                      00971553538596
              sulaimanperumukku@gmail.com