2014, ജനുവരി 1, ബുധനാഴ്‌ച

കവിത :അവർ പറയുന്നു .....കവിത 
................. 
                          അവർ പറയുന്നു .....
                   ............................................

അവർ 
എന്നോടു പറയുന്നു 
നിൻറെ മതത്തെ നീ 
നെഞ്ചിനുള്ളിലെ 
അടഞ്ഞ മുറിയിൽ 
തളച്ചിടൂ എന്ന് 

വേദ ഗ്രന്ഥം 
മെഴുകുതിരിയും 
ചന്ദനതിരിയും 
കത്തിച്ചു വെച്ചു 
പുണ്യത്തിനായ് 
ഓതുവാനുള്ളതെത്രേ 

മതം 
എന്നോടു പറയുന്നു 
ഉണരൂ എഴുന്നേൽക്കൂ -

അനാഥകൾക്ക് 
അന്നം നല്കാൻ 
പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവനും 
നീതിക്കു വേണ്ടി 
പൊരുതാത്തവനും 
മത നിഷേധിയാണന്ന് 

അവർ പിന്നെയും 
പറയുന്നു 
ദൈവ ഭക്തി കൂടുകിൽ 
തീവ്ര വാദത്തിന്റെയും 
ഭീകരതയുടെയും 
വർഗീയതയുടെയും 
ചുഴിയിലകപ്പെടുമെന്ന് 

ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
കൃഷ്ണനെക്കാൾ 
ഭക്തനായ ഹിന്ദു,
യേശുവേക്കാൾ ഭക്തനായ 
ക്രൈസ്തവൻ ,
നബിയെക്കാൾ ഭക്തരായ 
മുസല്മാൻ 
ഈ മണ്ണിലുണ്ടോ  ???

ഭക്തി മാനവീകതയുടെ 
നാശ വിത്തെങ്കിൽ 
ഈ മഹത്തുക്കളെ 
നാം എന്തു വിളിക്കണം ?

ഭക്തി അധരങ്ങളിൽനിന്നു 
ഹൃദയത്തിലെത്താൻ 
കുറുക്കു വഴികളില്ല 
ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി തെളിഞ്ഞാൽ 
ജീവിതത്തിലതു തിളങ്ങും 

അന്ന് മഹത്തുക്കൾ 
വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നു ...

                സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
                           00971553538596
                  sulaimanperumukku@gmail.com  

    

2013, ഡിസംബർ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

കവിത :നവവത്സരാശംസകൾകവിത 
...............
                  നവവത്സരാശംസകൾ 
              ..................................................

ഹൃദയം കൊണ്ടു 
നേർന്ന ആശംസകളും 
അധരം കൊണ്ടുരുവിട്ട 
ആശംസകളും 
ഞാൻ ഹൃദയംകൊണ്ടു 
സ്വീകരിക്കുന്നു 

ആശംസകളും 
പ്രാർത്ഥനകളും 
ഹൃദയത്തിൽനിന്നെത്തുകിൽ 
അവയിൽ ജീവൻ തുടിക്കും 

അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഉയിരെടുക്കുന്നത് 
നീർ കുമിളകൾ മാത്രം 

കനിവുള്ള 
മനസ്സുകളിൽനിന്നു 
സ്നേഹത്തിൽ കുതിർന്ന 
വാക്കുകൾ ജനിക്കുന്നു 

ലോകം കൊതിക്കുന്നു എന്നും
 സ്നേഹവും 
സമാധാനവും 
ശാന്തിയും കൈവരാൻ 

 കിട്ടിയാൽ  
മതിവരാത്ത 
 കൊടുത്താൽ  തീരത്ത
സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് 
നന്മകൾ മാത്രം  ജന്മമെടുക്കുന്നു 

എൻറെ ഹൃദയത്തിൽ 
വിടർന്ന സൂനങ്ങളിലെ 
തേൻ കണങ്ങൾ 
ഇറ്റി റ്റി വീണത്‌ 
ഇങ്ങനെ വായിക്കാം 

സഹൃദയരെ
നിങ്ങൾക്കേവർക്കും 
സ്നേഹത്തിൽ കുതിർന്ന 
നവവത്സരാശംസകൾ .....
            
ആശംസകൾ ആശംസകൾ 
ഹൃദയത്തിൽന്നുണരുന്ന ആശംസകൾ 
ആശംസകൾ ആശംസകൾ 
ആത്മാവിൻ ഗന്ധമുള്ളാശംസകൾ .....

               സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
                           00971553538596
                  sulaimanperumukku@gmail.com