2013, മാർച്ച് 20, ബുധനാഴ്‌ച

ഗാനം : ഉമ്മാ .......ഗാനം 
.............
                           ഉമ്മാ .......
                   ........................... 
 
ഉമ്മ എന്നു വിളിച്ചിടുവാന്‍ 
ഈ നാവു പോര ഇന്നെനിക്ക് 
മോനെ എന്ന വിളി കേള്‍ക്കുവാന്‍ 
കാതുകള്‍ ആയിരം എനിക്ക് വേണം 
...........................................................
കണ്ണുകള്‍ ഇനിയും ഒരായിരം വേണം 
ആ കണ്ണുകള്‍ നിറയെ കണ്ടിടേണം 
എന്നെ തലോടിയ താരാട്ടിയ 
കൈകളില്‍ ചുംബിച്ചു കൊതി തീര്‍ന്നില്ല 
.................................................................
എന്‍ മനം നിറയെ ഉമ്മയാണ് 
എന്നും ഒമാനിചീടുന്ന ഉമ്മയാണ് 
സ്നേഹത്തിന്‍ രൂപമാണെന്‍റെ ഉമ്മ 
സ്വപ്ന വര്‍ണങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണുമ്മാ 
..............................................................
ജീവന്‍റെ ജീവനാണെനിക്ക് ഉമ്മ 
ജീവാമൃതം തന്നു വളര്‍ത്തി ഉമ്മ 
ആ തിരു പാദങ്ങല്‍ക്കടിയിലല്ലോ 
അല്ലാഹു നല്‍കിയ എന്‍റെ സ്വര്‍ഗം ..
..............................................................

         സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക് 
           00971553538596
        sulaimanperumukku @gmail .com 


    

2013, മാർച്ച് 19, ചൊവ്വാഴ്ച

ഗാനം:യുവാക്കളാണ്......ഗാനം

................ 
                     യുവാക്കളാണ്......
              ....................................

യുവാക്കളാണ് മണ്ണിതിലെന്നും
വിപ്ലവ ഗാനം  പാടിയത്
യുവാക്കളാണീ  മണ്ണിതിലെന്നും
ധീര ചരിത മൊരുക്കിയത് 
...............................................
ചരിത്ര ഗതികള്‍ തിരുത്തിടുന്നൊരു
യുവ ത്വമൊരുപിടി  ഓര്മകളായ്
ചരാചരങ്ങള്‍ കൊളുത്തി വിട്ട
യുവത്വമിനിയും തെളിയട്ടെ...
ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക നമ്മള്‍ 
ഒന്നായ് പാടുക  നമ്മള്‍
...............................................
നമ്രൂദിന്നും ഫിര്‍ഹൗനിന്നും
നിത്യം പ്രതിനിതി പെരുകുമ്പോള്‍
മൂസാനബിക്കും  ഇബ്രഹിമിനും
പ്രതിനിതിയായ് നാം വളരേണം
....................................................
യുഗാന്തരങ്ങളില്‍ യുവാക്കള്‍ തീര്‍ത്ത
ചരിത്ര പാതയെ പിന്തുടരാം
മഹാ വിപത്ത് അണയും മുമ്പായ്
മഹാ മനസ്സുകള്‍ ഉണരട്ടെ...
ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക നമ്മള്‍
ഒന്നായ് പാടുക നമ്മള്‍
.....................................................
വിചിത്ര ചിന്തകള്‍ വിതച്ച നായകര്‍
 മറഞ്ഞിടുന്നതിന്‍ മുമ്പായി
ഫണം വിടര്‍ത്തി ശിരസ്സിന്‍ നേരെ
നിരന്നു നിന്നതു കാണുക നാം
.......................................................
ഇസങ്ങളല്ലാം നിരാശ നല്‍കി
തകര്‍ന്നു വീണതു കാണുക നാം
ഇരുള്‍ നിറഞ്ഞ മഹീ തലത്തില്‍
പ്രകാശ ദീപം തെളിക്കുക നാം...
ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക നമ്മള്‍
ഒന്നായ് പാടുക നമ്മള്‍
................................................
അരാചകത്ത്വം പടവാളെന്തി
ഉറഞ്ഞു തുള്ളുക യാണിന്ന്
ആദര്‍ശത്തിന്‍ പരിചയെടുത്ത്
രണാങ്കണത്തിലിറങ്ങുക നാം 
....................................................
കുതിച്ചു പായും കതിരവനെ പോല്‍
ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കുക നാമെന്നും
കിതച്ചിടാതെ മടിച്ചിടാതെ
യുവത്വം പാരില്‍ പടരട്ടെ...
ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക നമ്മള്‍
ഒന്നായ് പാടുക നമ്മള്‍
..................................................
           സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
           sulaimanperumukku @gmail .com