2013, ഓഗസ്റ്റ് 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗാനം:സ്വാഗതം


ഗാനം
...........

              സ്വാഗതം  ...
       ...............................

സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ മഹറു കൊടുക്കുന്ന  
മാരന് മംഗള ഗാനം +......
മുത്ത്‌ റസൂലിന്റെ മൊഴികളെ മാനിച്ച 
മാരന് സ്വാഗത ഗാനം +...
..................................

ഇസലാമിന്‍ ഇസ്സത്ത്‌ ഉയര്‍ത്തുവാനായ് വന്ന 
മാരന് വര്‍ണ്ണപ്പൂമാല +...
മാതാ പിതാക്കളുടെ മനസ്സ് തണുപ്പിക്കാന്‍ 
വന്നണഞ്ഞു പുതുമാരന്‍ .....
............................................

മാലാഖമാര്‍ വന്ന്‌ചുറ്റിലും നിന്നു 
പ്രാര്‍ത്ഥന തുടരുമീരാവില്‍+...
മനസ്സിലെ മോഹങ്ങള്‍ സഫലമാക്കീടുന്നു 
സുക്ള്‍കൃകൾ ക്കെന്നും ഇലാഹ് ....
..........................................

സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ മഹറു കൊടുക്കുന്ന
മാരന് മംഗള ഗാനം .........
.....................................

                      സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
                      00971553538596
                     sulaimanperumukku@gmail.com