2012, ഡിസംബർ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

ഗാനം : ബദ് ലഹാമിന്‍ പുത്രന്‍


                       
ഗാനം 
..............
                          ബദ് ലഹാമിന്‍  പുത്രന്‍ .....
                    ....................................................
സ്നേഹാംബരത്തിലെ താരകം 
സൗഹൃദ സന്ദേശ വാഹകന്‍ 
യേശു വിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ 
ഹൃദയങ്ങളില്‍ അത് കുടികൊള്ളട്ടെ 
..............................................................
നീഹാര ബിന്ദുവിന്‍ പരിശുദ്ധിയല്ലോ 
നിസ്തുല്ല്യ സ്നേഹത്തിന്‍ നിറകുട മല്ലോ 
ഇരുളിന്‍ കയങ്ങളില്‍ നിന്നും മര്‍ത്ത്യനെ 
പ്രകാഷത്തിലെക്കായ് നയിച്ചു പുണ്യവാന്‍ 
..........................................................................
ബദ് ലഹാമിന്‌ പുത്രന്‍ അരുള്‍ ചെയ്ത വാക്യം 
ആത്മാവിനെന്നും ജീവാമൃതമല്ലോ 
പവിത്ര ജന്മം അതു മനുഷ്യ ജന്മം 
മറിയമിന്‍ പുത്രന്‍റെ വിശുദ്ധ ജന്മം 
......................................................................
ആഴിയിലൂടെ നടന്ന പുത്രന്‍ 
ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ നടന്നു വന്നു 
ദിവ്യ സ്നേഹത്തിന്‍റെ മഴവില്ലിലെഴുതി 
മാനവരെന്നും സോദരരെന്ന് ....2 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

2012, ഡിസംബർ 25 8:46 AM ല്‍, Blogger ajith പറഞ്ഞു...

ഭൂമിയില്‍ സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം നിറയട്ടെ

ആശംസകള്‍

 
2012, ഡിസംബർ 25 11:20 PM ല്‍, Anonymous അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Merry Christmas & Happy New Year to you

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം