2014, സെപ്റ്റംബർ 6, ശനിയാഴ്‌ച

കവിത :ഉണരൂ പ്രജകളേ ...


കവിത 
............
               ഉണരൂ പ്രജകളേ 
           ...............................
എന്റെ 
പ്രജകളെ കണ്ടിടുവാൻ 
എത്തുന്നു ആണ്ടിൽ 
ഒരിക്കൽ ഞാന് 

ആരാണ് ഇന്നത്തെ 
മേലാളന്മാർ 
ആരുണ്ട്‌ എൻ പിന്തുടർന്നോർ 

മലയാള മക്കൾ 
തേങ്ങിടുമ്പോൾ 
മനസ്സിൻറെ ഉള്ളം 
പിടഞ്ഞിടുന്നൂ 

ജാതി ,മതങ്ങൾ 
ഇടഞ്ഞു പോയോ 
ജാഗ്രതയുള്ളോർ  
പിരിഞ്ഞു പോയോ 

പകയും വെറുപ്പും 
മറന്നിടേണം     
പാവനമായ 
മനസ്സു വേണം 

ദാഹ ,മോഹങ്ങൾ 
ഒന്നുപോലെ 
ദു:ഖ സുഖങ്ങളും 
ഒന്നുപോലെ 

ശാന്തി ,സമാധാനം 
പൂത്തുലയാൻ 
സോദര ഹൃദയങ്ങൾ 
ചേർന്നിടേ ണം .....
--------------------------
ചിത്രം :ഫ് ബി യിൽ നിന്ന്
....................................
   സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്
.......................................

3 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

2014, സെപ്റ്റംബർ 7 8:34 AM ല്‍, Blogger Cv Thankappan പറഞ്ഞു...

നന്മനിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍

 
2014, സെപ്റ്റംബർ 7 8:58 AM ല്‍, Blogger ajith പറഞ്ഞു...

ആശംസകള്‍

 
2014, സെപ്റ്റംബർ 14 12:04 PM ല്‍, Blogger ദീപ എന്ന ആതിര പറഞ്ഞു...

പാവം മാവേലി

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം