2013, ഒക്‌ടോബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

കവിത :അസൂയ

കവിത 
..............
                            അസൂയ 
                     ..........................

അസൂയ, 
അത് മനസ്സിൽ മാത്രം 
മുളക്കുന്ന വിഷ വിത്താണ് 
അളക്കാനാവാത്ത 
വലുപ്പത്തിലതു വളരും 

സ്നേഹവും 
നന്മയുമില്ലാത്ത 
മനസ്സിൻറെ വാതിലിൽ 
നിത്യവുമത്  വന്നുമുട്ടും 

അജ്ഞതയും 
അഹങ്കാരവും 
നിലനിർത്തുന്ന ഭീരുക്കളിലതു 
വളർന്നു പന്തലിക്കും , 
അഗ്നിയാണതിൻറെ ഫലം 

രക്ത ബന്ധത്തിനും 
ആത്മമിത്രത്തിന്നും 
അസൂയാലുവിൻറെ 
കണക്കു പുസ്തകത്തിൽ 
അടിവരയില്ല 

സ്വയം കൊത്തി വെക്കുന്ന  
എല്ലാ തിന്മകൾക്കും 
സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പൂശുംബോൾ 
അന്യരിലെന്നുമവൻ 
ദോഷൈക ദൃക്കായിരിക്കും 

മണ്ണ്‍ പുതച്ചു 
ഉറങ്ങുന്നതുവരെ 
മനുഷ്യനത്  അലങ്കാരമായി 
കാണുന്നവനെ വിളിക്കാൻ 
ചേർച്ചയുള്ള വിളി പ്പേരില്ല .


         സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്
                   00971553538596
                   sulaimanperumukku@gmail.com     

6 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

2013, ഒക്‌ടോബർ 12 11:12 PM ല്‍, Blogger ajith പറഞ്ഞു...

എല്ലാം തത്വചിന്തകള്‍

 
2013, ഒക്‌ടോബർ 13 6:49 AM ല്‍, Blogger ബൈജു മണിയങ്കാല പറഞ്ഞു...

അസൂയ പല വിധത്തിൽ

 
2013, ഒക്‌ടോബർ 13 12:14 PM ല്‍, Blogger സൗഗന്ധികം പറഞ്ഞു...

നിത്യരോഗി തന്നെ. കാരണമവന്റെ രോഗത്തിനു മരുന്നില്ലല്ലോ.

നല്ല കവിത


ശുഭാശംസകൾ.....

 
2013, ഒക്‌ടോബർ 19 11:42 PM ല്‍, Blogger PALAR പറഞ്ഞു...

നല്ല കവിത

 
2014, ഡിസംബർ 21 10:24 AM ല്‍, Blogger MOIDEEN ANGADIMUGAR പറഞ്ഞു...

"രക്ത ബന്ധത്തിനും
ആത്മമിത്രത്തിന്നും
അസൂയാലുവിൻറെ
കണക്കു പുസ്തകത്തിൽ
അടിവരയില്ല "
കൊള്ളാം...നന്നായിട്ടുണ്ട്.

 
2019, മാർച്ച് 14 11:54 AM ല്‍, Blogger WeNews Desk പറഞ്ഞു...

നന്നായി

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം