2016, നവംബർ 20, ഞായറാഴ്‌ച

ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭവ!


  ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭവ!
<><><><><><><><>

നന്‍മകള്‍
നേരുന്നു ഞാന്‍
നറുമണം തൂവുന്ന ഞാന്‍.

നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു
നറുമണം തൂവുന്നു
ഹൃദയാക്ഷരം കൊണ്ടു ഞാന്‍,
ഹൃദയാക്ഷരം കൊണ്ടു ഞാന്‍.

സ്‌നേഹ താരങ്ങളെ
സൗഹൃദപ്പൂക്കളെ
നിനവിലും കനവിലും
കാണുന്നു ഞാന്‍—എന്നും
നിനവിലും കനവിലും
കാണുന്നു ഞാന്‍.

അക്ഷരപ്പൂക്കളാല്‍
ഹൃദയം തുറന്നതും
ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണത്തീ
ച്ചിരിച്ചതും+1
ജീവിത പാതയില്‍
തേജസായ്‌ നിന്നതും
സ്‌നേഹ ഗുരുവര്യർ!

ഓർക്കന്നു ഞാന്‍
ഇന്നും ഓർക്കുന്ന ഞാന്‍+1

ഇന്നിതാ നയനങ്ങള്‍
തഴുകുന്നു പിന്നെയും
ഇനിയും മുഹൂർത്തം
തുടരട്ടെ പിന്നെയും.

നേരുന്നു ഞാന്‍
നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു ഞാന്‍.

സ്‌നേഹ താരങ്ങള്‍ക്കും
സൗഹൃദപ്പൂക്കള്‍ക്കും
പിന്നെയും പിന്നെയും
നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു—

നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു
നറുമണം തൂവുന്നു
ആത്മമിത്രങ്ങള്‍ക്കും
സ്‌നേഹാക്ഷരം കൊണ്ട്‌
നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു...
ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭവ.
.......................................
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം