2017, ഒക്‌ടോബർ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കണ്ടു ഞാൻ

കണ്ടു ഞാൻ
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
കണ്ടു ഞാൻ,
കണ്ടു ഞാൻ കാഴ്ചകൾ,
ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ.
കണ്ടു ഞാൻ
ഉലകിൽ
വൈരുദ്ധ്യ കാഴ്ചകൾ
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
താരാഗണങ്ങളും
പൂക്കളും പുഞ്ചിരിയും
പൈദാഹമൊക്കെയും-
പേടിപ്പെടുത്തുന്നു
ഉൾപ്പരപ്പിൽ നിത്യം
ഉറവ പോലും വിഷം
പകരുന്നതല്ലോ?
മാനവൻ്റാശയം
മായം കലർന്നു പോയ്
മഹത്തുക്കളിൽന്നവർ
മാറിയകന്നു പോയ്
യുക്തിവാദം
യുക്തിയില്ലാത്ത വാദമായ്,
ഭക്തിവാദം
കൂരിരുട്ടിൽ ഒളിക്കലായ്!
മാർക്സിനെ
അറിയാത്ത
മാർകിസ്റ്ററ്റുകാരനും
ഗാന്ധിയെ അറിയാത്ത
ഗാന്ധിയനും പെരുകുന്നു!!
ഹിന്ദുവും ഇസ് ലാമും
ക്രൈസ്തവനും... ഇന്ന്
വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാടകന്ന്!!!
അകലങ്ങൾക്കിടയിലെ
പാഴ്‌ച്ചെടികളിൽ നിന്ന്
കായിക്കനികൾ തിന്നതും
കാലം കറുത്തു പോയ്.
കാലം കറുത്തത്
ഇന്നിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച,
പരസ്പരം കൊത്തി
വിഴുങ്ങുന്നു പാമ്പുകൾ.
ചേർച്ചയില്ലാത്ത
അലർച്ചകൾ ഉയരവേ
കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നു
പലവട്ടം പ്രകൃതിയും!
ആഴിയും പൂഴിയും
അപതാളമാടുവത്
അറിയുവാൻ നേരിൻ
വെളിച്ചം കെട്ടു പോയ്!!
തിരുവെളിച്ചം തേടി
അലയുമ്പൊഴും ലോകം
നിറവെളിച്ചം നെഞ്ചിൽ
ഉള്ളതറിയുന്നില്ല!!!*
---------------------------------
* സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട്
ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചാൽ
തിരുവെളിച്ചം വിളിച്ചു പറയും.
അത് പുതുവസന്തത്തിൻ്റെ വഴി വെളിച്ചമായിടും.
<><><><><><><><><><>
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

2 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

2017, ഒക്‌ടോബർ 13 8:44 AM ല്‍, Blogger Cv Thankappan പറഞ്ഞു...

വ്യക്തമല്ല

 
2020, സെപ്റ്റംബർ 4 9:34 PM ല്‍, Blogger IAHIA പറഞ്ഞു...

"La Liga confirms contract removal fee of 700 million is still in effect.>> Messi gave an interview with Gold."

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം