2016, ഡിസംബർ 21, ബുധനാഴ്‌ച

അടുപ്പം!    അടുപ്പം!
<><><><><>
അകലാന്‍
നേരിയ വികാരം മതി,
അടുക്കാന്‍ അപാരമായ
വിവേകംതന്നെ വേണം!!

വികാരം
തീർക്കുന്ന ചില
അടുപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്‌—

അത്‌
ഭയംകൊണ്ടവാം,
ചിലപ്പോള്‍
പൊതു ശത്രുവിനെ
ഒതുക്കാനാവാം.

വിളക്കിച്ചേർക്കാത്ത
അടുപ്പങ്ങളൊക്കെ
കാലപ്പഴക്കത്തില്‍
അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും!!

തപസ്സിരുന്ന
മനസ്സില്‍നിന്ന്‌ ഉയരുന്ന
സ്‌നേഹം കാവലുണ്ടെങ്കില്‍
പുതിയ അടുപ്പങ്ങള്‍ കണ്ട്‌
കാലം നിറമുള്ള
കഥകള്‍ രചിക്കും!!!

*അതേ,
ബുദ്ധിയുടെ
വിനയംകൊണ്ട്‌
അളന്നൊരുക്കുന്ന
അടുപ്പങ്ങളാണ്‌ മണ്ണില്‍
മഹല്‍ഭുതം തീർക്കുന്നത്‌.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
* ശരിയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ
വലിയ ശരിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവർക്ക് കിതപ്പില്ലാത്ത
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ....
----------------------------
സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം