2017, ഏപ്രിൽ 16, ഞായറാഴ്‌ച

പെൺ വസ്ത്രങ്ങളേ...

പെൺ വസ്ത്രങ്ങളേ...
<><><><><><><>< > <>
പെൺ വസ്ത്രങ്ങളേ
നിങ്ങൾ
നാണം മറയ്ക്കാൻ
വന്നതാണോ,-
അതോ
നാണം ഇവിടെയാണെന്നു
ചൊല്ലാൻ വന്നതാണോ?

ഉടുത്തിട്ടും
ഉടുക്കാതെ നടക്കുന്ന
കാഴ്ചകണ്ട് നാണിക്കുന്ന
നയനങ്ങളുണ്ടിവിടെ -

ആ കാഴ്ചകണ്ട്
കാമം ജ്വലിക്കുന്ന
കണ്ണുകളും ഇവിടെയുണ്ട്.

പണ്ട്
ലജ്ജാവതികൾ
ഉൾ വസ്ത്രമായ്
അണിഞ്ഞതാണിന്ന് മങ്കമാർ
അലങ്കാരമാക്കുന്നത്!

കഷ്ടം,
കാലം ഇത്ര
നാണം കെട്ടതെങ്ങനെ?

കണങ്കാലും
ഉൾതുടയും അരക്കെട്ടും
പിന്നെ അരഞ്ഞാണവും...
അളവെടുക്കാൻ
തുറന്നിടുന്നുവോ നിങ്ങൾ?

വസ്ത്രങ്ങളേ
നിങ്ങൾ പുരുഷനെ
മുഴുവനായ് മറയ്ക്കുമ്പോൾ
എന്തിന് സ്ത്രീയോടിത്ര അനീതി?

പിന്നെയും
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ,
പിന്നെയും പിന്നെയും
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ...

പെൺ വസ്ത്രങ്ങളേ
നിങ്ങൾ നാണം
മറയ്ക്കാൻ വന്നതാണോ,-
അതോ നാണം
ഇവിടെയാണെന്നു ചൊല്ലാൻ
വന്നതാണോ?
------------------------------------
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

1 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

2017, മേയ് 26 11:17 PM ല്‍, Blogger Cv Thankappan പറഞ്ഞു...

നന്നായി
ആശംസകള്‍

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം