2017, മാർച്ച് 26, ഞായറാഴ്‌ച

നാണം കെട്ടവർ !


നാണം കെട്ടവർ !
----------------------------
ചില
നാണം കെട്ടവർ
പച്ച നിറത്തിൽ
എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്
ഇവിടെ കലാപമില്ലാത്തതെന്ന്!
വേറെ ചിലർ
ചുവന്ന ചായത്തിൽ
എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ
കാവൽക്കാരെന്ന് !!
പിന്നെ
വായ്പ്പാട്ടുകാരുടെ പാട്ട്,
അത് ജനം
പണ്ടേ കേട്ടു മടുത്തതാണ്.
ഇവരൊക്കെ
ആരാണെന്നത് ഇവിടെ
തെരുവുകളിൾ രക്തം കൊണ്ട്
എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതു കണ്ട്
ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ച
അമ്മമാരുടെ കണക്ക്
ഈ തെരുവുകൾ തന്നെ പറയും.
സത്യത്തിൽ
ഇവർക്കും ഇവരുടെ
ചാർച്ചക്കാർക്കും
പേപിടിച്ചതുപോലെ
മറ്റുള്ളവർക്കും പേ
പിടിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ്
ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്!!!
നിറങ്ങളിൽ*
ഇന്ന് കടുത്ത നിറം
കാവിക്കാണ്,**
അതാണിന്ന്
പൊതുബോധത്തെ
വേട്ടയാടുന്നത്.

വീര വാദക്കാർക്കത്
നോക്കി നിൽക്കാൻ പോലും
ഇന്ന് ധൈര്യമില്ല!
എന്നിട്ടും
പാഴ് ജന്മങ്ങൾ
വയറ്റത്തടിച്ചു പാടുന്നു
ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ
നല്ല രക്ഷകരെന്ന് !!
കാലം
അവരോട്
ചോദിക്കുന്നുണ്ട്,
ഇനിയെങ്കിലും
നന്നായിക്കൂടെയെന്ന് -
പക്ഷേ,
അവരൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല
കാരണം
അഹങ്കാരം അവരുടെ
കാതടച്ചിരിക്കുന്നു .
<><><><><><><><><><>
* രാഷ്ട്രീയ കളരിമുറ്റത്ത്
ചുവപ്പും പച്ചയുO... ഒരു
നൂറ്റാണ്ട് വെറുതെ കളഞ്ഞു,
ഇവരിന്ന് യാചകരായ ജന്മിമാരാണ്!
വെറും ഒരു ചെറിയ തുരുത്തിലെ
അടിമ മനസ്സുകളിൽ
മാത്രമാണവർക്ക് അഭയമുള്ളത്!
**ബുദ്ധികൾ മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ
കുബുദ്ധികൾ ഒററയ്ക്ക് കളിച്ചു
ജയിക്കുന്ന കാലമാണിത്, അതാണ്
യു.പിയും മറ്റുo വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്!!
--------------------------------------
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം