2017, മാർച്ച് 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

കണ്ടു പഠിക്കണം!

കണ്ടു പഠിക്കണം!
<<<<<<<>>>>>>>>>

മതേതരത്വവും
ജനാധിപത്യവും
മോഹനരാഗത്തിൽ
പാടിക്കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിനെ
ചുoബിക്കുന്ന മുത്തശ്ശികളും
മൂരാച്ചികളും ഇന്നും ചില
തുരുത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു!

മലപ്പുറമൊന്ന്
കുലുങ്ങിയാൽ
*പച്ചപ്പട്ട് ഖബറിനടിയിലൊരു
വിരിപ്പായിടും!

കേരളം
കുലുങ്ങിയാൽ
ചുവന്ന മെത്തയിൽ
ചിതലരിക്കും!!

സ്വാതന്ത്ര്യ ഗാനം
പാടി നടന്നവർ നേരും നന്മയും
കുഴിച്ചു മൂടിയപ്പോഴാണ്
ജനം തിരിച്ചു പോയത് !!!

ഇന്ന്
വിഷപ്പാമ്പുകൾ
പത്തി വിടർത്തിയാടുന്നത്
പേടിയോടെ
ജനം നോക്കി നിൽക്കുന്നു.

താനിരിക്കുന്നിടത്ത്
താനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ
താന്തോന്നികളല്ല,
അസുരൻമാരാണ് ഇരിക്കുക
എന്നത് കണ്ടു പഠിക്കണം!!!
----------------------------------------
*പച്ച മനസ്സ് ഉണർന്നത് 1906
** ചുവന്ന ചിന്ത വിരുന്നു വന്നത്
1924 ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്
പകർത്തിയതാണ്......
<><><><><><><><><><>
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം