2017, ഫെബ്രുവരി 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

മാരണ ചിന്ത!*


മാരണ ചിന്ത!*
--------------
പഞ്ചപാപങ്ങളുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾ പോലെ
മാരണത്തിന്
നേട്ട കോട്ടങ്ങൾ
തീർക്കാനാവില്ലെന്നത്
ബുദ്ധിയുടെ വിനയംകൊണ്ട്
അളന്നാൽ തെളിയും!

ഇസ് ലാം
അത് വിലക്കിയത്
നേർവഴിയിൽ നിന്ന്
വഴുതി വീഴാതിരിക്കാനാണ്.

കാടുകയറി
ചിന്തിച്ചാൽ പിന്നെ
വഴിയറിയാതെ
ഉഴലേണ്ടി വരും.

കുടിലിലും
പെരുവഴിയിലും
കഴിയുന്ന മാരണ
തൊഴിലാളികളുടെ
കൊട്ടാര മോഹങ്ങൾ
ബാക്കി വെച്ചാണ്
മണ്ണറയിൽ എത്തുന്നത്!...

പട്ടാപ്പകലിൽ
മാരണക്കാരെ ഭാര്യമാർ
ആട്ടിയോടിച്ചതും
വെട്ടിക്കൊന്നതും നമ്മൾ
നേരിൽ കണ്ടതാണ്.

എന്നിട്ടും ചിന്തിക്കാൻ
മനസ്സില്ലെന്ന വാശി
വലിച്ചെറിയുന്നില്ല!!

വെറുതെ
കിടന്നുറങ്ങിയാൽ
അതും ഒരു ലഹരിയാവുമെന്നത്
വലിയ വൈദ്യനൊന്നും
പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല!

ദൈവ നാമത്തിൽ
വെറുതെ ഇരുന്ന്
ചിന്തിച്ചാൽ അനുഭവങ്ങൾ
ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുവായി തിളങ്ങും.
---------------------
*
സിഹ്റിൽ (മാരണം)
വിശ്വസിക്കുന്ന
മരമണ്ടൻമാരേ...
നിങ്ങൾക്ക് ട്ര0മ്പിൻ്റെ
കൊമ്പൊടിക്കാൻ
കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.
എങ്കിൽ എൻ്റെ
തൂലികയുടെ തുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്
ഒടിക്കാനാവുമൊ?... പണിക്കൂലി
ഞാൻ തരാം.
<><><><><><><><><><>
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം